1 Temmuz 2011 Cuma

GeçtimGeçtim


Seyyah ebrûlerde kahırla doldum,
Kar oldum müjgâna selinden geçtim!
Hicran nağmesinin kararı oldum,
Darıldım mızraba telinden geçtim!

Güneş asumana kanarken doğdum,
Zühre yıldızının bendine değdim;
Kırklar dergâhına kül oldum yağdım,
Görüldüm yoklukta halenden geçtim!

Bir uçtan bir uca koştum deminde,
Aşkına pervane döndüm ceminde;
Ney oldum inledim fâni zeminde,
Yâr oldum Canan’a kulundan geçtim!

Dumanlı yaylaya ceren göçürdüm,
Sevdadan sevdaya gönül uçurdum;
Yalan sarayında ömür geçirdim,
Sürüldüm dağına belinden geçtim!

Bülbüllerin suskun viran bağında,
Ben bende köleyim hazan çağında;
Hayal zangocuyum dertli sağında,
Har oldum dudağa dilinden geçtim!

Cemre yağmurunda toprağa düştüm,
Şavkınla beslendim gecende piştim;
Mahcup yanağında bir damla yaştım,
Ter oldum çiğdeme dalından geçtim!

Bir muamma olup mahzene doldum,
İçimde dışımda kâinat buldum;
Rayiha gölünde sarardım soldum,
Yerildim kovanda balından geçtim!

Gâh iyi gâh kötü kutsal meleğin,
Değirmen zulmünü eler eleğin;
Muhannet çarkında döner feleğin,
Yoruldum hanında yolundan geçtim!

Ham tene büründüm hayli bir zaman,
Tek yönlü koşuda tükendim yaman;
Göverdim bedende oldum sap saman,
Serildim harmana yelinden geçtim!

Bir tohum bir çiçek can vermiş döle,
Yedi gökten mecnun düşmüşüm çöle;
Mestane bedenim vuslata köle,
Duruldum makberde salından geçtim!

Ruhtan ruha akan ırmağa girdim,
Yeşil ummanında Al’ımı sordum;
Yunus, Hacı Bektaş, Ali’yi gördüm,
Sarıldım Murada gülünden geçtim!


27 Haziran 2011 İstanbul
Murat Aydın Doma